Disclaimer

Creamy Creation Disclaimer

De informatie die wordt aangeboden op de website van Creamy Creation is met grote zorg samengesteld. Creamy Creation kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, voortvloeiend uit het gebruik van, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op de website van Creamy Creation. Creamy Creation spant zich in om de site permanent beschikbaar te houden, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. De intellectuele eigendomsrechten op deze website behoren toe aan Creamy Creation. Elk gebruik van informatie op deze website, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Creamy Creation.